Reset

The times they are a changing. De wereld komt in een stroomversnelling, maar tegelijk staat ze stil. Jezelf heruitvinden is de boodschap, en dat doet ook MMBSY met de Kick Off Days. Het vorige seizoen lanceerden we daarmee een gloednieuw format voor de persdagen. Een op maat gemaakte formule voor langetermijndenken voor on- en offline concepten. Vooruitblikkend op 2021 gaat het heruitvinden door. We staan stil bij de rotvaart waarmee ons leven verandert. We drukken niet op pauze, maar op ‘Reset’.
Waar we dit najaar een bewuste vertraging aankondigden als reflectie op onze manier van leven,  benadrukken we met ‘Reset’ de actieve veranderingen die daaruit voorkomen. We focussen ons daarbij op vier relevante macrotrends: circular economy, cottagecore, local support en future imperfect. Laten we samen de grens ontdekken tussen verandering en verbetering.

“Merken die de circulaire economie niet omarmen, zullen vanzelf uit de boot vallen. De grondstoffen geraken op en de mensen pikken het niet meer”

Changemakers
Els Keymeulen & Kristin Stoffels
van vintagelabel ‘Le Freddie’

Wie fashionable voor de dag wil komen, moet niet telkens grijpen naar de allernieuwste collecties. Wie een hart heeft voor de planeet grijpt wat vaker naar vintage parels uit lang vervlogen tijden. Dat je er daarom niet hoeft uit te zien als een geitenwollen sok bewijzen Kristin Stoffels en Els Keymeulen – fashion editors  bij Feeling – met hun vintagelabel ‘Le Freddie’. Zij delen hun visie op circulaire economie en de toekomst van de mode.

Lees verder

Gamechanger: Bioboerderij Oogstappel

“Vele kleintjes maken één grote duurzame droom waar.” Voor de korte keten groentepakketten van Wim en Joost, de bezielers achter Oogstappel, is er tegenwoordig een wachtlijst. Een welgevallig gevolg van de coronacrisis. …

Voorwoord

Het is woensdag 4 november 2020, vroeg in de ochtend.

Terwijl ik dit schrijf, zijn de verkiezingen in Amerika volop aan de gang. Boosheid en ongeloof slaan me om het hart, als ik aan het scenario ‘4 more years’ denk. Hier zit ik dan, thuis aan mijn computer. We werken weer met zijn allen thuis en daar hoort een agenda vol videocalls bij. De tweede lockdown is een feit, economisch staat ons land op losse schroeven, erger nog: volgens de laatste cijfers ligger er zo’n 7500 mensen in het ziekenhuis en 1350 hebben intensieve zorgen nodig. De tijden zijn zwaar en dat is op zijn zachtst gezegd niet overdreven.

Kunnen we het jaar nu afsluiten en 2021 opstarten alsjeblieft? De teller op nul zetten, herbeginnen, resetten?

Bij MMBSY dromen wij van een maatschappelijke reset. De tendensen zijn er, zij het dat ze bedolven worden door de waan van de dag. Toch zien we een positieve onderstroom die zich voortbeweegt in de goede richting. Een stroming gevoed door mensen die leven in het nu en denken aan morgen. Mensen, zowel consumenten als entrepreneurs, die vorm geven aan wat we in onze onderbuik voelen: ‘Het moet anders’.

Tijdens rampen zegt men altijd ‘kijk naar de helpers’, omdat het afschuwelijke nooit mag overwinnen. Nu ook, kiest MMBSY er resoluut voor de blik scherp te stellen op zij die het hoofd opheffen, zoeken naar de oplossing, niet gaan voor de status quo. De ‘reset’ krijgt vorm.

We zetten in deze ‘Edit Spring-Summer 2021’ een geloof in vernieuwing in, met hoop en moed. Met zin in het leven. We gaan voor die belofte die we onszelf hebben gemaakt, dat het anders kan. Gedwongen door de omstandigheden, ja dan nee.

Zo kiezen we voor ‘local love’, we wakkeren een bewustzijn aan om Belgische merken en lokale initiatieven te steunen. We zijn trots op wat we hebben, hier in ons kleine België.

We zien het bij consumenten, maar we horen het ook in de gesprekken met onze mode-entrepreneurs,  de zin voor ‘Circular Fashion’ in een circular economy. Al jaren sluimert deze tendens aan het mode-oppervlak, maar in 2021 zal deze alleen nog manifester worden.

We zijn het met z’n allen eens dat onze ‘geresette’ toekomst niet perfect hoeft te zijn. Verre van. Ieder z’n kantje en hoekje in het leven, dat maakt het persoonlijk en interessant. Opnieuw is er die jonge, frisse onderstroom van tolerantie, inclusie, van anders kijken naar elkaar, die maakt dat vastgeroeste ideeën over hoe het zogenaamd moet zijn, aan kracht verliezen.

Dus ja, ook op een wat mistroostige woensdag in november voelen we ons bij MMBSY optimistisch over de toekomst. We hebben zin in 2021! Samen met jullie geven we het mee vorm. En laat ons focussen op schoonheid, vernieuwing, zachtheid, lichtheid. Zo geven we samen die RESET vorm.

Myra & Mie